Happyr Society byter namn till WeCompose Läs mer här

Människor i samverkan bygger företag

Rätt person på rätt plats, genuint engagemang och samverkan ger bättre lönsamhet.

Expertis på plats

En expert, se det som din PT, hjälper dig att få rekrytering att funka.
Allt för att driva affären framåt.

Vi löser akuta personalbehov!

Vissa rekryteringar är svårare än andra… Vi löser även de som kört fast.

Digitalisering och paradigmskifte

Smarta, digitala metoder och teknik för bättre effekt och minskade kostnader.

IOT, Online-plattformar, Crawlers, ABM, Content Managment, Rekryteringsrobotar

Organisationskonsulter med fokus på kompetens

Vi hjälper arbetsgivare bli bättre på rekrytering genom att överföra kunskap och smarta, effektiva lösningar för att hitta rätt personal. Vi får rekrytering att funka oavsett användare, Chefer, HR funktion, Talent Acquisition Specialister…

Rekryteringsdesign handlar om organisationsutveckling med fokus på kompetensförsörjning – Utveckling av företagets rekryteringsfunktion med smarta och aktiva val. Vi skapar värde tillsammans med företaget och för över kunskap. Vi kan stötta som experter i att hitta rätt leverantörer, verktyg och system som passar unika kompetensbehov. Vi utvecklar metodik och kanaler för att hitta och välja rätt personal. Men vi hjälper dig även praktiskt och i att hitta personal, får fart på rekryteringar som har fastnat. Läs mer.

Vi stöttar dig i segmentering och kompetensplanering. Vi hjälper till att koppla företagets strategiska målsättningar inom tex mångfald, jämställdhet, ändrad inriktning på affär till processer, rutiner och arbetssätt. Vi hjälper till med framtagning av kompetensmodeller, indelning i jobbfamiljer, utveckling av framgångsprofiler som kan hänger ihop med alla delprocesser inom profilering och rekrytering.

Tjänster: Rådgivning inom att skapa struktur och verktyg för workforce planning, segmentering, kompetensplanering

Vi överför kunskap och expertis till organisationen genom att utbilda i metodik, stötta och lära ut system och verktyg som förenklar. Vi ökar effektivitet och kompetens. Våra konsulter hjälper till att få ut kunskap och metodik i organisationen samt att stötta rekryterande chefer.

Våra tjänster hjälper dig med tex:
Effektiviseringar och kostnadsbesparingar, Budgetering Rekrytering, Ökad kompetens med utbildning/training inom rekrytering och search, Annonsering, content marketing i employer branding, målgruppsanalyser.

Våra experter hjälper er både med utveckling och analyser av organisation och individ. Expertkonsulter som skapar smarta lösningar i projekt eller interima uppdrag. Vi hjälper dig hitta nya kanaler för att hittar rätt kompetens, ger upphandlingsstöd av rekryteringsleverantörer, val av tester och system, uppbyggnad talangpooler, utvecklar rekryteringsprocesser, praktiska mallar och stöd som funkar. Vi kan också hjälpa dig med nyckeltal för uppföljning, utvärdering och kvalitetsutveckling av rekryteringsfunktionen.

Exempel på Tjänster: Expertrådgivning, Upphandlingsstöd, ISO anpassning, Arbetsanalyser, rådgivning annonsering/search, kommunikationsplanering för projekt inom Employer brand.

 

Vi hjälper dig operativ i rekryteringar som fastnat eller problem. Våra konsulter har expertkunskap inom assessment, testning av kandidater, research och headhunting, urval och rekryteringar. Den stora skillnaden från andra är att vi jobbar sömlöst tillsammans med våra kunder för att skapa bästa kandidatupplevelse och effekt för företaget.

Vi jobbar nära och tillsammans med företag, under kundens varumärke – i kundens lokaler. Det ger bästa kandidatupplevelse, allt värde som skapas i projekten stannar i företaget. Företaget har då större möjlighet tex ta vara på fler kandidater i rekryteringarna, få direkt stöd till rekryterande chefer. Det går snabbare att tillsätta rekryteringarna. Samtidigt kan vi bidra till att utveckla rekryteringsfunktionen eller tex styra externa leverantörer.

Våra tjänster:
Assessment & Second opinion, färdighetstester, personlighet
Research, stöd i rekrytering
Inhyrd rekryteringsexpert

Exempel på sektorer vi hjälpt till inom.
Bygg & Fastighet, Telecom & IT,  BI & CRM

 

Kunder i samarbete med WeCompose

Midroc stöd val av tester, traineeurval
RA Gruppen utveckling rekryteringsdesign, system, metoder, rekryterare
HSB Bostad utveckling searchmetodik och val av system
Northstar Group - rekryteringsstöd på timme
UTC - interimt rekyteringsstöd
PostNord - analys rekryteringsdesign
Mentor - utveckling urvalsmetodik
Kidde - rekryteringssystem och metodik
Carrier - interim rekryteringsstöd