Rekryteringsdesign®

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och effektivisera kompetensförsörjningen.

Expertis på plats

En expert, se det som din PT, hjälper dig att få rekrytering att fungera.
Allt för att driva affären framåt.

Vi ger nya perspektiv på rekrytering!

Vi hittar alternativ och lösningar
för trånga sektorer

Vi löser akuta personalbehov!

Vissa rekryteringar är svårare än andra. Vi löser även de som har kört fast.

Digitalisering och paradigmskifte

Smarta, digitala metoder och modern teknik för bättre effekt och minskade kostnader.

IOT, online-plattformar, crawlers, ABM, content managment, rekryteringsrobotar.

Organisationskonsulter med fokus på kompetens

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla rekryteringsfunktionen genom att skapa bättre Rekryteringsdesign ® med en bättre kombination av kunskap, metodik och verktyg – WeCompose.

WeCompose utbildar rekryterare i rekryteringsbranschen för att bli certifierad rekryterare enligt DVN-GL standard. WeCompose hjälper även rekryteringsbolag att förbereda sig för certifiering enligt Assessment standard ISO 10667.

WeCompose är med och utvecklar ISO standarder för rekrytering som experter i internationella arbetsgrupper för ISO 10667, ISO 30405, ISO 30419, ISO 30415.

WeCompose är med i DNV-GL Certifieringskommitté för rekryterare.

WeCompose har under 2018-2019 drivit ett innovationsprojekt som en av vinnarna av PTS innovationstävling 2017; projektet ”ett personlighetstest med design för alla”, med målsättningen att minska trösklarna för funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden.

Dags att analysera och validera din rekrytering?

Rekrytering och profilering omfattar ett stort område. Vi arbetar i interimuppdrag och som expert med assessment-tjänster, utbildning och rådgivning. Vi hjälper dig att analysera rekryteringsfunktionens förmåga och att hitta vägar till effektivare rekrytering, från attraktion till urval.

Kunder i samarbete med WeCompose