Rekryteringsdesign®

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och effektivisera kompetensförsörjningen.

Expertis på plats

En expert, se det som din PT, hjälper dig att få rekrytering att fungera.
Allt för att driva affären framåt.

Vi ger nya perspektiv på rekrytering!

Vi hittar alternativ och lösningar
för trånga sektorer

Vi löser akuta personalbehov!

Vissa rekryteringar är svårare än andra. Vi löser även de som har kört fast.

Digitalisering och paradigmskifte

Smarta, digitala metoder och modern teknik för bättre effekt och minskade kostnader.

IOT, online-plattformar, crawlers, ABM, content managment, rekryteringsrobotar.

Kvalitet- och verksamhetsutveckling inom rekrytering och attraktion.

Vi driver utveckling av kvalitet inom rekryteringsbranschen.

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla rekryteringsfunktionen genom att skapa bättre Rekryteringsdesign ® med en bättre kombination av kunskap, metodik och verktyg. Läs mer om Rekryteringsdesign

WeCompose utbildar rekryterare i rekryteringsbranschen för att bli certifierad rekryterare enligt DVN-GL standard.

WeCompose hjälper även rekryteringsbolag att förbereda sig för certifiering enligt Assessment standard ISO 10667.

WeCompose deltar även i DNV-GL Certifieringskommitté.

WeCompose  har arbetat aktivt med att utveckla och uppdatera ISO standarder som påverkar rekrytering. WeCompose deltog som expert i flera internationella arbetsgrupper och för vissa områden som Sveriges enda representant. De standarder som arbetet fokuserade på var; ISO 10667 Bedömningstjänster i arbetslivet, ISO 30405 Vägledning för rekrytering, ISO 30419 Guidelines for positive candidate experience, ISO 30415 Guidelines for Diversity & inclusion.

WeCompose har under 2018-2019 drivit ett innovationsprojekt för att minska diskriminering av funktionshindrade vid testning. WeCompose var en av vinnarna av PTS innovationstävling 2017; projektet ”ett personlighetstest med design för alla”, med målsättningen att minska trösklarna för funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden. I arbetet genomfördes bla en granskning av hur etablerade arbetspsykologiska tester behöver anpassas för att inte diskriminera personer med funktionshinder.

Dags att analysera och validera din rekrytering?

Rekrytering och profilering omfattar ett stort område. Vi arbetar i interimuppdrag och som expert med assessment-tjänster, utbildning och rådgivning. Vi hjälper dig att analysera rekryteringsfunktionens förmåga och att hitta vägar till effektivare rekrytering, från attraktion till urval.

Kunder i samarbete med WeCompose