Certifierad Rekryterare DNV-GL

Utbildning för rekryterare & upphandlare
Personligt kompetensbevis

Körkort för rekryterare – kvalitetssäkring av kunskap hos konsulter

WeCompose samarbetar med DNV GL för att kvalitetssäkra rekryteringskonsulters kunskap och kompetens inom yrket. Utbildningen ger de kunskaper som krävs för att genomföra prov och bli certifierad rekryterare enligt DNV GL:s standard. Nils Hallén, Mattias Elg och Markus Koppari har tillsammans tagit fram en utbildning som ligger i framkant och säkerställer en hög nivå på kunskap. De har stor vana av att utbilda rekryterare i rekryteringsbolag och att utbilda på universitet.

Utbildning för rekryteringsföretag och upphandlare

Genom utbildningen kan rekryteringsföretag förbättra sina anbud med certifierade konsulter. Rekryteringsföretag kan använda utbildningen som strukturerad  kompetensutveckling som säkerställer efterlevnad av branchstandards, lagar och vedertagen forskning. Den kunskap om nyckeltal, effektivitet och rekryteringsmetodik som ges under utbildningen gör att ni som företag kan arbeta mer konsultativt mot kunder än att bara fylla en vakans.

Upphandlare kan genom utbildningen förbättra förmågan att kravställa kvaliteten på rekryteringstjänster. Utbildningens kursplan och certifiering utgår från forskning, internationella standards och gällande lagar (DNV GL, ISO 10667, ISO 30405, EFPA standards mfl) och är inte egenutvecklade. Eftersom utbildningen följer universella standards kan du vara säker på att den håller samma nivå som motsvarande utbildningar av andra leverantörer och utbildningar utanför landsgränsen, som i exempelvis Norge.

Mål och kursinnehåll

Målet med utbildningen är att kursdeltagarna ska få en större förståelse för hur sökandet och urvalet av kandidater kan göras så träffsäkert och effektivt som möjligt.

Kursdeltagarna får bl.a. lära sig att:

  • Designa, utvärdera och validera rekryteringsprocesser
  • Arbetsanalyser och kravställning
  • Göra kostnads- och nyttoanalyser vid rekrytering
  • Utvärdera rekryteringstjänsters pris och kvalitet
  • Göra modeller för kundundersökningar och kandidatupplevelser, utvärdera bedömningar
  • Bedöma arbetspsykologiska testverktyg
  • Jobba efter rådande lagstiftning, branschkrav och standards inom rekrytering

 

Genomförande, förberedande kurs för certifiering. 

WeCompose utbildar under två heldagar hela teamet i rekryteringsföretag och inköpsorganisationer på plats hos företaget för effektiv och smidig kompetensutveckling. Deltagarna kommer att få lyssna på föredrag såväl som att aktivt delta genom diskussioner och övningar. Enskilda konsulter kan även gå utbildningen vid öppna utbildningstillfällen. OBS! Det krävs studier och att läsa in material efter kursen för att klara examen hos DNV-GL. Det här är ingen kurs som du automatiskt får ett certifikat för att ha deltagit.

Priser:

40.000kr/utbildningstillfälle (två heldagar för alla rekryterare på företaget)

7.900kr/person klassrumsutbildning hos Påhlmans Handelsinstitut (två heldagar)

3.500 kr/person online utbildning (två heldagar)

Låter det som något för dig och din organisation?
Kontakta oss för anmälan markus@wecompose.se

Fysiska kurser, Kurstillfällen
Nästa tillfälle: Just nu erbjuds inga fysiska utbildningstillfällen hos Påhlmans
Anmälan görs på Påhlmans Handelsinstitut hemsida

Online kurser
Vi levererar 2 dagars online utbildning med hjälp av MS Teams.
Pris 3500 kr/person
Kontakta oss för anmälan markus@wecompose.se

Certifieringsdatum
Du bokar du själv för certifieringstillfälle hos DNV-GL beställningssida.