Interim rekryteringsexpert

På plats som en del av företaget.

Ibland är det mest effektivt att få hjälp på plats, t ex när det finns akuta behov av att lösa rekryteringar, uppdatera processer, system, eller mallar m.m. Samtidigt som vi är på plats och jobbar som intern resurs driver vi också utveckling och förändring. Vår vision är att överföra kunskap som stannar kvar i företaget även efter uppdraget.

Vi jobbar nära och tillsammans med företag, under kundens varumärke – i kundens lokaler. Det ger bästa kandidatupplevelse, allt värde som skapas i projekten stannar i företaget. Vi har möjlighet att agera personlig tränare och coach inom rekrytering när vi stöttar chefer i rekryteringar. Hos företaget hjälper vi till med att skapa struktur, utveckla processer, mallar och stöd, implementera system, utbilda chefer och driva profileringsarbete.

Våra konsulter kommer med både expertis och verktyg – och jobbar helt under företagets varumärke. Det gör att vi även kan jobba med upphandling och projektledning av rekryteringsleverantörer i olika projekt. Uppdragen kan variera i längd och omfattning, ibland 2-3 dagar/vecka ibland heltid under flera månader. Det här kan vara en väldigt effektiv lösning även när du har rekryteringsbehov till många tjänster samtidigt, t ex 10 och fler.

I tidigare uppdrag har vi bland annat gjort:

  • Uppbyggnad av rekryteringsfunktion i en svensk koncern med flera bolag.
  • Utveckling av rekryteringsprocess, implementering av rekryteringssystem och skapande av mallar och stödverktyg till chefer.
  • Utveckling av serachmetodik för att öka förmågan att proaktivt attrahera bristkompetenser.
  • Rekrytering och bemanning av kundtjänstavdelning.
  • Agerat ersättare för rekryteringsansvarig tills dess permanent person börjar.