Kanske har du tidigare hört diskussioner om svårigheter att hitta bra och pålitliga hantverkare. Bristen på installationselektriker, elmontörer och larmtekniker är klassad 2016 till en fyra på Arbetsförmedlingens femgradiga skala och rekryteringsproblemen väntas öka. (1)

Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, beskrev redan 2014 kompetensbristen som förödande. (2.) Lika så konstaterade Svenskt Näringsliv, 2014, att var femte rekrytering misslyckas (3). I samma artikel beskrev Robert Alriksson, VD för RA Gruppen svårigheterna att hitta personal med rätt erfarenhet och inställning. Då bestod företaget av 27 anställda. Vad har hänt sedan dess med företaget och kompetensförsörjningen?

Kompetensförsörjning inom el, larm och säkerhet

RA Gruppen har växt betydligt både genom rekryteringar och genom flera olika förvärv. Det är idag en företagsgrupp med drygt 70 anställda. Personalfrågorna har blivit en allt större del av Roberts arbete. Behovet av en person som kan hantera profilering, rekrytering, kompetensfrågor, arbetsmiljö och engagemang har växt med bolaget

Vi frågade Robert hur de jobbar för att hitta de som har rätt erfarenhet och inställning idag?

Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda praktik- och lärlingsplatser som en del i vår kompetensförsörjning, därtill sedvanlig rekrytering genom annonser och kontakter.

Vad har hänt i branschen sista två åren när det gäller tillgång på kompetens och personal?

Att rekrytera i ett bristyrke är en utmaning i sig, vi verkar dessutom nationellt och söker medarbetare för arbete på annan ort vilket gör det hela än mer komplicerat. Sammanfattningsvis ser vi en ökad svårighet i vårt rekryteringsarbete.

Har RA Gruppen något särskilt krav på dem ni anställer?

Vi vill anställa medarbetare som är drivna, engagerade och positiva, därtill krävs ett visst mått av förändringsvilja då vi ständigt utvecklas i och med vår stadiga tillväxt!

Satsning på kompetensförsörjning – rekrytering rekryterare

blog-ra-johnna-i-centrum

Johanna Rosén började i september som HR ansvarig inom RA Gruppen och kommer att fokusera på bland annat rekryteringsfrågorna. Happyr Society stöttade innan dess RA Gruppen i rekryteringen. Initialt innebar det operativt stöd i rekryteringen av ett flertal elektriker men främst framtagning av ett verktyg för annonsering, hantering av ansökningar och urval samt vägledning i att hitta rätt kanaler för att hitta elektriker.

Johanna kommer närmast från Randstad och har tidigare även jobbat med rekrytering för ABB.

Vilka utmaningar ser du framför dig på RA Gruppen?

Den stora utmaningen jag ser, i och med den brist på kompetens som finns inom denna yrkesgrupp, är att attrahera personer med denna kompetens. En del av det är att arbeta aktivt för att fortsätta skapa en organisation där de anställda trivs och vill utvecklas. Den andra delen är att attrahera nya drivna medarbetare att komma med på den resan.

Vi arbetar även aktivt med att utmana marknaden genom att hitta nya kanaler och nya sätt att finna kvalificerad personal med rätt inställning.

Att rekrytera elektriker – räcker det inte bara med att granska elkunskaperna?

El-utbildning är ett krav ja, men för att bygga en vinnande organisation som vill fortsätta arbeta framåt och göra det lilla extra så handlar det även till stor det att hitta personer med rätt inställning. Rätt verktyg och metodik ger oss en tidig indikation på vilka personer som har det extra drivet.

Red kommentarer:
RA Gruppen visar vägen hur moderna rekryteringsmetoder kan förenkla rekryteringsarbete i yrkesgrupper där de inte tidigare använts. Vi vågar säga att RA Gruppen bryter ny mark i en bransch som väldigt mycket präglas av personliga kontakter och akuta tillsättningar av underentreprenörer för att inte bli sena i byggprocesserna. De vågar pröva ett arbetssätt som hjälper cheferna att hitta de personer som har bäst förutsättningar för att ge bästa service till kunder – kompetensbaserad rekrytering på riktigt. En utveckling som kan ge den som är först en konkurrensfördel.

Källor:
(1.)URA 2016:7, Var finns jobben.., Arbetsförmedlingen
(2.) http://www.eio.se/Media/Nyheter/Sidor/14-06-04-Komptensbristen-forodande.aspx
(3.) http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rekryteringsenkaten/elektrikerfirma-hittar-inte-yrkeserfarna_582801.html