Rätt kompetens och verktyg?

Anpassa arbetssätt och metoder mot målet.

Rekryteringsdesign®

Vi hjälper företag att nå affärsmålen genom att utveckla och effektivisera den egna förmågan att få in rätt kompetens.

Rekrytering anpassad till verksamheten.

Rekrytering som fungerar – anpassad till verkligheten och den praktiska vardagen.

Nya kompetensbehov?

Analys och förståelse för de nya rollernas
krav på kompetens och hur de rekryteras.

Förmågan att få in rätt kompetens är avgörande

Ingen affärsidé förverkligas utan människor. När strategier och affärsidéer förändras måste även förmågan att få in rätt kompetenser utvecklas i rätt riktning. För en effektiv kompetensförsörjning har vi identifierat 5 samverkande huvudområden som påverkar företagets förmåga att attrahera och rekrytera rätt personer som behövs utifrån verksamheten.

Optimering av Rekryteringsdesign® borde vara lika självklart som att du anpassar bete och fiskemetod när du fiskar utifrån vad du är ute efter. Tillgång, konkurrens och miljö påverkar. Eller ser du kanske rekrytering som bara ett tidsfördriv, det inte spelar någon roll vad som nappar? Läs mer om varumärket Rekryteringsdesign här.

Nulägesanalys Rekryteringsdesign

Vi hjälper dig ta redan på förutsättningar inför nya system, digitalisering, upphandling leverantörer, nya metoder inom rekrytering. I analysen undersöker vi 5 områden; Strategi & affärens behov av kompetens, Rekryteringsprocesser, Långsiktig profilering, Kandidatförsörjning och Urval. Nulägesanalysen ger dig insikter om hur strukturerad och redo din process är för AI och digitalisering, möjliga kostnadsbesparingar, insikter in upphandling av system och tjänster.

AI, botar, moderna verktyg – hur funkar det?

Vi hjälper dig att förstå och välja rätt automatiserat rekryteringsstöd, robotar och AI. Vi kan hjälpa dig med hur kvalificerad regression, maskininlärning och algoritmer kan stötta i rekryteringsarbetet. Hur funkar det i praktiken egentligen? Intervjurobotar, Chat-botar, Robotar för search eller urval. Vi hjälper dig att se när när det passar och inte, dvs när det passar bäst med mänskligt kompetens för rekrytering eller att använda teknologi.

Validera rekryteringsprocessen

Vi hjälper dig med analyser och nyckeltal för att ge er bättre bilda av hur bra er rekryteringsfunktion presterar. Analysen ger dig insikter i att du lägger tid och resurser på rätt saker samt vad du kan utveckla.