Rätt kompetens och verktyg?

Anpassa arbetssätt och metoder mot målet.

Rekryteringsdesign®

Vi hjälper företag att nå affärsmålen genom att utveckla och effektivisera den egna förmågan att få in rätt kompetens.

Rekrytering anpassad till verksamheten.

Rekrytering som fungerar – anpassad till verkligheten och den praktiska vardagen.

Nya kompetensbehov?

Analys och förståelse för de nya rollernas
krav på kompetens och hur de rekryteras.

Förmågan att få in rätt kompetens är avgörande

Ingen affärsidé förverkligas utan människor. När strategier och affärsidéer förändras måste även förmågan att få in rätt kompetenser utvecklas i rätt riktning. För en effektiv kompetensförsörjning har vi identifierat 5 samverkande huvudområden som påverkar företagets förmåga att attrahera och rekrytera rätt personer som behövs utifrån verksamheten.

Optimering av Rekryteringsdesign® borde vara lika självklart som att du anpassar bete och fiskemetod när du fiskar utifrån vad du är ute efter. Tillgång, konkurrens och miljö påverkar. Eller ser du kanske rekrytering som bara ett tidsfördriv, det inte spelar någon roll vad som nappar?

Metod för insikter i projekt

Vi har utvecklat en unik metod för att snabbt ge insikter om områden att utveckla. Metodiken bygger på en scoringmodell utvecklad från ISO10667 kompletterad med områden för employer branding, annonsering, search och produktionseffektivitet.

Organiserade för att leverera insikter

Ett team av rekryteringsexperter hjälper dig att lösa akuta rekryterings behov och optimera rekryteringsdesign på plats ute i företaget. Ett team av organisationspsykologer hjälper med analyser och studier för att ge dig insikter om potential och utveckling för framgång.
Vi jobbar tillsammans, på plats, för att skapa värde som stannar i ditt företag.

9

Affärsplan - kompetensbehov

Allt utgår från aktuell affärsplan, strategisk inriktning och kärnkompetenser för att nå målen. Vi analyserar vi affärsmålens kopplingar mot ledarskap, kultur, kompetens-strategin och rollbeskrivningar. Syftet är att säkerställa att strategi för nyckelkompetenser definierats med framgångsfaktorer, nyckelkriterier, samt att det finns en grund till målgruppsanalys
9

Rekryteringsprocesser

Identifiering av trånga sektorer eller områden för utveckling. Kvalitetsparametrar såsom Time-To-Hire, Baskvot, Urvalskvot. Beställare, utförare, leverantörer. Samverkan mellan olika led och rekryteringskompetens hos Chef, HR/PR/info studeras. Syftet är att hitta var processen kan förbättras.
9

Planering och aktivitet för långsiktig profilering

Fysiska och virtuella nätverk som används för att profilera Kundens företag mot rätt målgrupp. Närvaro i Sociala medier, användning för att profilera företaget. Medverkan i olika branschmässor, nätverk, utbildningar och aktiviteter för profilering. Utnyttjas målgruppsanalys och hur drivs engagemang. Vem riktar sig företaget till och hur.
9

Förmåga attrahera kandidater på kort sikt

System som används för att annonsera vid rekrytering och verktyg för att aktivt söka upp intressanta kandidater. Utvärdering externa leverantörer. Utvärdering interna kanaler, tex referral program, onlinesystem talangpooler, mm. Syftet är att undersöka kanalernas förmåga förse med rätt mängd kvalificerade kandidater.
9

Urval och bedömning kompetenser

System för att hantera urval, ansökningar och urvalsmetoder. Kompetens hos utövare, tester och kandidatupplevelse. Kompetensbaserade urval, diskrimineringselement. Syfte – bedöma urvalsmetodernas förmåga att effektivt mäta framgångsfaktorer.