När du beställer assessment tjänster ger ISO 10667 bra vägledning i vad du bör tänka på. Här är några förslag på vad att tänka på.

Ställ krav på:
– avtalet ska vara tydligt vad du beställer.
– att bedömaren har relevant kompetens och certifieringar.
– krav på bedömningsmetoderna, vad mäter de och hur noggrant
– kvalitetsgranskade instrument, certifierade tester EFPA
– krav på hur bedömningen görs, förberedelser, genomförande, återkoppling
– krav på bedömningsgrund och evidens, hur resultat viktas och bedöms
– krav på uppföljning
– krav på hur data och integritet hanteras