Jag heter Johanna och är psykologstudent vid Lunds universitet, och nu under hösten psykologkandidat på WeCompose!

Jag har hamnat på en praktikplats där kollegorna verkligen vet vad de gör. Det har varit inspirerande att under dessa första veckor ha fått ta del av den kunskap som Mattias och Markus besitter kring arbetspsykologi i allmänhet och rekryteringsdesign i synnerhet.

Under mina första dagar har jag fått en inblick i företagets verksamhet och de olika roller som kollegorna har. Jag har fått information kring de aktuella projekten som WeCompose driver, vilka jag ser väldigt mycket fram emot att få följa och delta i under kommande tre månader. Dessutom har jag redan fått vara med på uppdrag ute hos kund!

Det inkluderande förhållningssättet jag upplevt och tiden jag blivit tillägnad under mina första dagar har gjort att jag känner mig väldigt välkommen till min nya praktikplats. Det är så roligt att äntligen vara igång!