Våga tänka nytt!

Vi hjälper företag få nya perspektiv och lämna gamla mönster.

Vi driver förändring av rekrytering i Sverige

Skapa ett hållbart samhälle med plats för alla människor.

Vi tror och engagerar oss i att göra en insats för samhället vi lever i. Vi älskar företagande och affärsutveckling men vill samtidigt påverka och göra något positivt för vår omgivning.

Vi tycker det behövs en förändring...

Vi är övertygade om att vi kan bidra till att skapa mer lönsamma företag och bättre arbetsplatser – det ger ett roligare arbetsliv och vardag.
Teknik och metodik har utvecklats enormt sedan milleniumskiftet. Trots det, finns det många organisationer som inte utnyttjar det stöd, fördelar och smarta lösningar som växt fram. Alla appar och verktyg passar inte alla. Vi vill hjälpa till att hitta rätt i det stora utbud som finns. Vi vill höja nivån på kvalitet i rekryteringsbranschen. Tyvärr jobbar flera aktörer fortfarande med samma metodik som på 70-talet – kvaliteten och individen blir lidande.

Markus Koppari CEO +46 70 748 79 63 markus@happyr.com

Markus Koppari

CEO / Interim Talent Acquistion Expert
070-74 87 963
markus@wecompose.se


Talent Acquistion Expert som stöttar praktiskt i att hitta bättre vägar till kompetens och lösa utmaningar i attraktion och urval. Markus arbetar aktivt i internationella arbetsgrupper för att utveckla ISO standarder som kvalitetssäkrar rekrytering och urvalsarbete. Han är aktiv i den svenska Certifieringskommittén för certifierad rekryterare, DNV-GL standard.

WeCompose AB