Våga tänka nytt!

Vi hjälper företag få nya perspektiv och lämna gamla mönster.

Vi driver förändring av rekrytering i Sverige

Skapa ett hållbart samhälle med plats för alla människor.

Vi tror och engagerar oss i att göra en insats för samhället vi lever i. Vi älskar företagande och affärsutveckling men vill samtidigt påverka och göra något positivt för vår omgivning.

Vi tycker det behövs en förändring...

Vi är övertygade om att vi kan bidra till att skapa mer lönsamma företag och bättre arbetsplatser – det ger ett roligare arbetsliv och vardag.
Teknik och metodik har utvecklats enormt sedan milleniumskiftet. Trots det, finns det många organisationer som inte utnyttjar det stöd, fördelar och smarta lösningar som växt fram. Alla appar och verktyg passar inte alla. Vi vill hjälpa till att hitta rätt i det stora utbud som finns. Vi vill dessutom skaka om i rekryteringsbranschen. Tyvärr jobbar flera aktörer fortfarande med samma metodik som på 70-talet – kvaliteten och individen blir lidande.

Markus Koppari CEO +46 70 748 79 63 markus@happyr.com

Markus Koppari

CEO / Interim Talent Acquistion Expert
070-74 87 963
markus@wecompose.se


Markus leder vårt designteam av Talent Acquistion Experter som stöttar praktiskt i att hitta bättre vägar till kompetens och lösa utmaningar i attraktion och urval.

Lilian Westin

Lilian Westin

Interim Talent Acquistion Expert
0708-902001
lilian@wecompose.se


Organisationskonsult fokuserad på rekryteringsdesign, tyngd inom teknik, infrastruktur, IT och R&D. Kompetensförsörjning av specialister, ingenjörer och tekniska ledare. Lilian har arbetat med att utveckla processer för att söka och attrahera svåra teknikroller sedan 2010.

Urban Fagerholm

Urban Fagerholm

PhD, Organisationskonsult & Psykolog
070-173 13 02
urban@wecompose.se


Urban är psykolog och verksam som forskare, föreläsare samt utvecklare av datorbaserade prediktionsmetoder.

Alexander Heineman Organisationskonsult & Psykologstudent 070-3521368 maria@wecompose.se

Alexander Heineman

Organisationskonsult & Psykologstudent
070-3521368
alexander@wecompose.se


Alexander är psykologstudent vid Uppsala Universitet och hjälper företag i organisationsanalyser och assessment-tjänster.

Lennart Engelhardt

Lennart Engelhardt

Inspiratör relationsskapare
070-666 14 01


Lennart är expert inom mångfaldsfrågor och att bygga arbetssätt som motverkar diskriminering och inkluderar alla. En arbetsmarknad för alla oavsett kön, bakgrund eller funktionsnedsättningar.

Mattias Elg

Vice VD, leg. psykolog
070-611 20 08
mattias@wecompose.se


Mattias leder vårt academy team med organisationspsykologer som är experter på att analysera och identifiera potential och framgångsfaktorer i organisationer och hos individer. Mattias är specialiserad inom organisationspsykologi med stor erfarenhet av att utveckla moderna urvalsmetoder och tester.

Bild Nina Boustedt

Nina Boustedt

Associerad konsult, rekryteringsdesign
0768-506405
nina@wecompose.se


Organisationskonsult med bredd inom kompetensförsörjning. Nina har stor erfarenhet av att utveckla och driva processer samt arbete inom kompetensförsörjning på HR funktioner som konsult. Har erfarenhet både från offentlig och privat verksamhet.

Bild Barbara Westertaklax

Barbara Westertaklax

Associerad konsult, rekryteringsdesign
0734-331624
barbara@wecompose.se


Hon har lång erfarenhet av rekrytering och bred generell kunskap i personalfrågor, stöttar kunder med personbedömning och att ge chef- och ledarstöd. Barbara har utvecklat rekryteringsmodeller och arbetssätt för kompetensförsörjning inom kommun och försäkringsbolag.

Johanna Tolf

Johanna Tolf

Organisationskonsult & Psykologkandidat
0733-26 23 01
johanna@wecompose.se


Johanna är psykologkandidat och verksam i Malmö och Stockholm. Johanna stöttar företag med organisationsanalyser och second opinion.

Tobias Nyholm

Tobias Nyholm

CTO / Tech – expert
070-642 41 82


Tobias är vår tekniska expertis när det gäller teknisk integrering, karriärsidor, sökmotoroptimering, rekryteringsverktyg, enkätsystem och testautomation.


Vår Historia

2015 tyckte vi att det saknades ett konsultbolag att utvecklas i, där utveckling av individ och metod står lika högt som leverans och service till kund. Så formades en idé om ett företag som skulle jobba med att hjälpa företag bli bättre på ta vara på kompetens. 2016 startades Happyr Society som ett samhällsprojekt under Happyr för att ta vara på kompetens hos nyanlända. Från våren 2016 ökat fokus på att utveckla konceptet Rekryteringsdesign ute hos företagskunder. Hösten 2016 genomförde vi våra första uppdrag med genomlysning och utveckling av organisationer, ryckte in som akut stöd i att skapa struktur och resultat vid snabbt behov av kompetens. Vi hade vår första psykologpraktikant under hösten 2016. Vi stöttade även kommuner i att utveckla kvalitetskrav i förfrågningsunderlag inför upphandlingar. Konceptet Rekryteringsdesign visade sig fungera och mot årsskiftet blev företaget moget att få en egen identitet. Januari 2017 bytte företaget namn till WeCompose AB. Namnet speglar att vi är expertkonsulter som skapar värde tillsammans med kunderna. Tillsammans designar vi rekrytering och profilering genom kombinera rätt verktyg, kunskap och metodik. Våren 2017 praktikantprogrammet utökades till 4 psykologer som genomförde flera urval åt kunder, organisationsanalyser och utbildningar. Vi startade ett samarbete med DNV-GL för att sprida intresse för kvalitet och standardisering inom rekryteringsbranschen. 2018 Medverkan i internationella arbetet för framtagning av ISO- standarder inom rekrytering.


Följ WeCompose

WeCompose AB

Drottninggatan 75
111 60 Stockholm