Våga tänka nytt!

Vi hjälper företag få nya perspektiv och lämna gamla mönster.

Vi driver förändring av rekrytering i Sverige

Skapa ett hållbart samhälle med plats för alla människor.

Vi tror och engagerar oss i att göra en insats för samhället vi lever i. Vi älskar företagande och affärsutveckling men vill samtidigt påverka och göra något positivt för vår omgivning.

Vi tycker det behövs en förändring...

Vi är övertygade om att vi kan bidra till att skapa mer lönsamma företag och bättre arbetsplatser – det ger ett roligare arbetsliv och vardag.
Teknik och metodik har utvecklats enormt sedan milleniumskiftet. Trots det, finns det många organisationer som inte utnyttjar det stöd, fördelar och smarta lösningar som växt fram. Alla appar och verktyg passar inte alla. Vi vill hjälpa till att hitta rätt i det stora utbud som finns. Vi vill höja nivån på kvalitet i rekryteringsbranschen. Tyvärr jobbar flera aktörer fortfarande med samma metodik som på 70-talet – kvaliteten och individen blir lidande.

Markus Koppari CEO +46 70 748 79 63 markus@happyr.com

Markus Koppari

CEO / Interim Talent Acquistion Expert
070-74 87 963
markus@wecompose.se


Talent Acquistion Expert som stöttar praktiskt i att hitta bättre vägar till kompetens och lösa utmaningar i attraktion och urval. Markus arbetar aktivt i internationella arbetsgrupper för att utveckla ISO standarder som kvalitetssäkrar rekrytering och urvalsarbete. Han är aktiv i den svenska Certifieringskommittén för certifierad rekryterare, DNV-GL standard.


Vår Historia

2015 tyckte vi att det saknades ett konsultbolag att utvecklas i. Så formades en idé om ett företag som skulle jobba med att hjälpa företag bli bättre på ta vara på kompetens. 2016 startades Happyr Society som ett samhällsprojekt under Happyr för att ta vara på kompetens hos nyanlända. 2016 ökade vi fokus på att utveckla konceptet Rekryteringsdesign ute hos företagskunder. Hösten 2016 genomförde vi våra första uppdrag med genomlysning och utveckling av organisationer, ryckte in som akut stöd i att skapa struktur och resultat vid snabbt behov av kompetens. Vi hade vår första psykologpraktikant under hösten 2016. Vi stöttade även kommuner i att utveckla kvalitetskrav i förfrågningsunderlag inför upphandlingar. Konceptet Rekryteringsdesign visade sig fungera och mot årsskiftet blev företaget moget att få en egen identitet. Januari 2017 bytte företaget namn till WeCompose AB. Namnet speglar att vi är expertkonsulter som skapar värde tillsammans med kunderna. Tillsammans designar vi rekrytering och profilering genom kombinera rätt verktyg, kunskap och metodik. Våren 2017 praktikantprogrammet utökades till 4 psykologer som genomförde flera urval åt kunder, organisationsanalyser och utbildningar. Vi startade ett samarbete med DNV-GL för att sprida intresse för kvalitet och standardisering inom rekryteringsbranschen. Hösten 2017 vann WeCompose PTS innovationstävling Arbetsmarknad för alla. 2018 och 2019 Medverkan i internationella arbetet för framtagning av ISO- standarder inom rekrytering. Svensk representant i kommittén för att utveckla standard för arbete med Mångfald och inklusion samt Kandidatupplevelse. 2018 -2019 PTS forskningsprojekt för att utveckla rekryteringsverktyg som går att använda för alla på arbetsmarknaden oavsett funktionshinder.  2019 Start certifieringsförberedande utbildningar för kunskap enligt DNV -GL Certifierad rekryterare, samarbete med Påhlmans handelsinstitut.


Följ WeCompose

WeCompose AB

Drottninggatan 75
111 60 Stockholm