Våga tänka nytt!

Vi hjälper företag få nya perspektiv och lämna gamla mönster.

Vi driver förändring av rekrytering i Sverige

Skapa ett hållbart samhälle med plats för alla människor.

Vi tror och engagerar oss i att göra en insats för samhället vi lever i. Vi älskar företagande och affärsutveckling men vill samtidigt påverka och göra något positivt för vår omgivning.

Vi tycker det behövs en förändring...

Vi är övertygade om att vi kan bidra till att skapa mer lönsamma företag och bättre arbetsplatser – det ger ett roligare arbetsliv och vardag.
Teknik och metodik har utvecklats enormt sedan milleniumskiftet. Trots det, finns det många organisationer som inte utnyttjar det stöd, fördelar och smarta lösningar som växt fram. Alla appar och verktyg passar inte alla. Vi vill hjälpa till att hitta rätt i det stora utbud som finns. Vi vill dessutom skaka om i rekryteringsbranschen. Tyvärr jobbar flera aktörer fortfarande med samma metodik som på 70-talet – kvaliteten och individen blir lidande.

Markus Koppari CEO +46 70 748 79 63 markus@happyr.com

Markus Koppari

CEO / Interim Talent Acquistion Expert
070-74 87 963
markus@wecompose.se


Markus leder vårt designteam av Talent Acquistion Experter som stöttar praktiskt i att hitta bättre vägar till kompetens och lösa utmaningar i attraktion och urval.

Lilian Westin

Lilian Westin

Interim Talent Acquistion Expert
0708-902001
lilian@wecompose.se


Organisationskonsult fokuserad på rekryteringsdesign, tyngd inom teknik, infrastruktur, IT och R&D. Kompetensförsörjning av specialister, ingenjörer och tekniska ledare. Lilian har arbetat med att utveckla processer för att söka och attrahera svåra teknikroller sedan 2010.

Alexander Heineman Organisationskonsult & Psykologstudent 070-3521368 maria@wecompose.se

Alexander Heineman

Organisationskonsult & Psykologstudent
070-3521368
alexander@wecompose.se


Alexander är psykologstudent vid Uppsala Universitet och hjälper företag i organisationsanalyser och assessment-tjänster.

Michael Catenacci

Leg. psykolog
Expert inom  urval, och riskbedömningar
070-333 81 32


Mångårig erfarenhet från totalförsvaret, Säkerhetspolisen samt känsliga delar av näringslivet. Michael arbetar bla med en egen metodik och erbjuder avancerad arbetspsykologisk testning och personbedömning samt utbildning inom området. Förutom fokus på gällande kravprofil finns alltid ett säkerhetsperspektiv när det gäller kandidatens emotionella stabilitet, psykologiska urspårningstendenser och yttre påverkansfaktorer.

Urban Fagerholm

Urban Fagerholm

PhD, Organisationskonsult & Psykologstudent
070-173 13 02
urban@wecompose.se


Urban är psykologstudent vid Karolinska Institutet, Solna, och verksam som
forskare, föreläsare och utvecklare av datorbaserade prediktionsmetoder.

Lennart Engelhardt

Lennart Engelhardt

Inspiratör relationsskapare
070-666 14 01


Lennart är expert inom mångfaldsfrågor och att bygga arbetssätt som motverkar diskriminering och inkluderar alla. En arbetsmarknad för alla oavsett kön, bakgrund eller funktionsnedsättningar.

Mattias Elg

Vice VD, leg. psykolog
070-611 20 08
mattias@wecompose.se


Mattias leder vårt academy team med organisationspsykologer som är experter på att analysera och identifiera potential och framgångsfaktorer i organisationer och hos individer. Mattias är specialiserad inom organisationspsykologi med stor erfarenhet av att utveckla moderna urvalsmetoder och tester.

Maria Dovärn Organisationskonsult & Psykologstudent 070-8509494 maria@wecompose.se

Maria Dovärn

Organisationskonsult & Psykologstudent
070-8509494
maria@wecompose.se


Maria är psykologstudent vid Örebro Universitet och hjälper företag i organisationsanalyser och assessment-tjänster

Bild Nina Boustedt

Nina Boustedt

Associerad konsult, rekryteringsdesign
0768-506405
nina@wecompose.se


Organisationskonsult med bredd inom kompetensförsörjning. Nina har stor erfarenhet av att utveckla och driva processer samt arbete inom kompetensförsörjning på HR funktioner som konsult. Har erfarenhet både från offentlig och privat verksamhet.

Bild Barbara Westertaklax

Barbara Westertaklax

Associerad konsult, rekryteringsdesign
0734-331624
barbara@wecompose.se


Hon har lång erfarenhet av rekrytering och bred generell kunskap i personalfrågor, stöttar kunder med personbedömning och att ge chef- och ledarstöd. Barbara har utvecklat rekryteringsmodeller och arbetssätt för kompetensförsörjning inom kommun och försäkringsbolag.

Tobias Nyholm

Tobias Nyholm

CTO / Tech – expert
070-642 41 82


Tobias är vår tekniska expertis när det gäller teknisk integrering, karriärsidor, sökmotoroptimering, rekryteringsverktyg, enkätsystem och testautomation.


Vår Historia

2015 tyckte vi att det saknades ett konsultbolag att utvecklas i, där utveckling av individ och metod står lika högt som leverans och service till kund. Så formades en idé om ett företag som skulle jobba med att hjälpa företag bli bättre på ta vara på kompetens. 2016 startades Happyr Society som ett samhällsprojekt under Happyr för att ta vara på kompetens hos nyanlända. Kunden var då Arbetsförmedlingen som behövde utveckla förmågan att synliggöra vägar till jobb och utbildning. Vår start blev att jobba med rekryteringsdesign kopplat till nyanländ kompetens i Tidiga insatser vi hjälpte även Arbetsförmedlingen att utveckla Bazar Stockholm som rekryteringsevent. Från våren 2016 växlade vi över till att arbeta mer med utveckling av konceptet Rekryteringsdesign ute hos företagskunder. Hösten 2016 genomförde vi våra första uppdrag med genomlysning och utveckling av organisationer, ryckte in som akut stöd i att skapa struktur och resultat vid snabbt behov av kompetens. Vi hade vår första psykologpraktikant under hösten 2015. Vi stöttade även kommuner i att utveckla kvalitetskrav i förfrågningsunderlag inför upphandlingar. Konceptet Rekryteringsdesign visade sig fungera och mot årsskiftet blev företaget moget att få en egen identitet. Januari 2017 bytte företaget namn till WeCompose AB. Namnet speglar att vi är expertkonsulter som skapar värde tillsammans med kunderna. Tillsammans designar vi rekrytering och profilering genom kombinera rätt verktyg, kunskap och metodik. Våren 2017 praktikantprogrammet utökades till 4 psykologer som genomförde flera urval åt kunder, organisationsanalyser och utbildningar. Vi startade ett samarbete med DNV-GL för att sprida intresse för kvalitet och standardisering inom rekryteringsbranschen.

Tidigare har vi jobbat i flera olika högpresterande organisationer. Vi vill att kvalitet och leverans ska komma först. Vår vision är att kunna erbjuda spännande vardag för de som har flera års kvalificerad erfarenhet av att driva rekryterings arbeta i företag eller som rekryteringskonsult. Vi vill också skapa ett bra insteg till organisationskonsultrollen för de som kommer direkt från universitetet på psykologlinjen genom vårt praktikprogram. En mix av erfarenheter och färsk forskning med kompetensutbyte i team.

Vi har byggt en grundstruktur för våra tjänster och en konsultmodell för dig som antingen vill arbeta associerad konsult eller som anställd.


Följ WeCompose

WeCompose AB

Regeringsgatan 113, 1tr
111 39 Stockholm