Policy testning, integritet, data

Data och integritetspolicy

Här kan du läsa om hur WeCompose AB, som personuppgiftsansvarig, hanterar personuppgifter som är kopplade till kundbearbetning och våra uppdrag samt få upplysning om rättigheter kring hanteringen av personuppgifter som styrs av Dataskyddsförordningen. Ladda ned policy

Policy arbetspsykologisk testning

Här kan du läsa om hur WeCompose AB arbetar med arbetspsykologiska tester i bedömningar, vad som görs innan bedömning och efter samt hur bedömningen går till. Kvalitetsledningen har utgått från ISO10667. Ladda ned policy