Nu får det räcka! Du som arbetar med rekrytering – nu utmanar jag dig i att bevisa din kunskap i ditt yrke. Jag själv också! För att höja nivån i branschen. Det börjar med dig själv. Hitte-på-modeller, falsk fakta om vad som funkar och inte i rekrytering sprids som aldrig förr. De som skriker högst och mest, de som gör flest inlägg och får delningar styr vad som uppfattas som sant och fakta.

En kollega i branschen visade mig idag ett väletablerat rekryteringsföretag som på sin hemsida har ett budskap om att öka chanser att hitta rätt vid rekrytering genom att använda DISC tester. Är det för att företaget har hittat en ökad förmåga att rekrytera rätt genom att validering av sin process eller är det bara ett PR trick?

Ett annat rekryteringsföretag utbildar chefer i rekrytering och hävdar utan källhänvisningar att beteendecentrerade intervjuer har validitet på 0.62. Är det en medveten överdrift för att ”sälja in” till chefer att arbeta mer strukturerat eller är det okunskap om vad publicerade studier egentligen avser? Eller saknas kunskap om vad en strukturerad intervju egentligen är, kanske nån som slarvigt läst en studie?

Ett annat rekryteringsföretag jobbar med rekryteringsmetoder för att minska diskriminering men använder ändå tester, som inte kan göras av personer med funktionsnedsättningar, utan att ge alternativ. Samma rekryteringsföretag finns upphandlat av flera offentliga arbetsgivare. Känner kunderna, arbetsgivarna, till att det är de som kommer få svara upp för ett diskrimineringsärende även om en anlitad rekryteringskonsult gjort en medveten eller omedveten diskriminering?

Jag vet att det finns jättemånga otroligt duktiga rekryterare och utbildare inom rekrytering som brinner för att höja nivå på kvalitet i branschen. Och det gör mig frustrerad att de inte får synas mer. Så det borde finnas många som skulle klara ett kunskapsprov inom rekrytering. Tex kunna vilka lagar som påverkar olika typer av rekryteringar, vilka metoder som funkar bäst, hur du planerar, genomför och utvärderar rekrytering. Eller kunskap för att upphandla rekryteringstjänster med kvalitet och inte bara pris. Eller kunna visa nytta och effekt med de rekryteringar du gör.

Rekryterare som jobbat i branschen kan lätt bevisa sin kompetens genom att ta ett certifieringsprov hos DNV-GL för certifierad rekryterare. Efter godkänt prov har du ett certifikat på din kunskap i 5 år. Anmäl dig här

Kommande provtillfällen 19/11- 2019, 19/2 -2020!

Erfarna duktiga rekryterare behöver ju bara intyga sin erfarenhet, behöver inte gå utbildningar för att ta ett prov. Kunskaperna borde väl finnas där?

Läskigt att bli prövad! Håller jag måttet? JA. Även om jag jobbat med det här sedan 2003 såklart. Men det börjar med mig själv. Jag måste också visa att jag har det som krävs för att verka professionellt som rekryterare. Visa att jag inte lever på gamla meriter, eller förlegad, bortglömd kunskap.

 

Rekryterare ni är utmanade! Bevisa att du har kunskaperna för att arbeta med rekrytering!