WeCompose har inlett samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, för att utveckla och uppdatera internationella standards som rör rekrytering och kompetensförsörjning.

Sedan flera år finns ISO 10667 som reglerar förhållandet leverantör och beställare för rekryteringstjänster. Trots att det är ett mycket bra stöd inför upphandling av bedömningstjänster och kan vara en tydlig USP för rekryteringsföretag – har inget rekryteringsföretag ännu certifierat sig. Det är dags att uppdatera ISO 10667 och då vill vi gärna vara med och påverka innehåll.

Att jobba strukturerat med rekrytering utifrån standardiserade processer och metodik kan ge företag effektivare kompetensförsörjning. Det kan även leda till att undvika diskriminering, bättre kandidatupplevelse, att dataskydd enligt GDPR uppfylls, att anställningar görs utifrån evidens om vad som ger framgång.  Det finns många positiva effekter som gör att vi vill påverka den internationella standarden ISO10667.

Gå med i samarbetet du med för att höja kvalitetsnivån.

Klicka på logo för läsa mer om standardutvecklingen.