Upphandlingsstöd

Välj rätt verktyg och leverantörer för din situation.

Urval, testning och analyser

Bedöm kompetens och potential med
Second opinion, Traineeurval, Assessment Chefer

Mångfald och Jämställdhet - Aktiv rekrytering

Bra rekryteringsprocesser och bedömningar ökar mångfald

Kunskap och utbildning inom rekrytering.

Skräddarsydda utbildningar inom rekrytering:
Intervjuer, Annonsering, Urvalsmetoder, Serach

VI hjälper till att utveckla företagets plattformar för rekrytering. Vi utvecklar och utbildar rekryteringspersonal och chefer i arbetet med profilering och rekrytering.

Utbildning Certifierad rekryterare – utbildning för att genomgå examination hos DNV-GL
Utveckling kvalitetsledning – utveckling av processer och metodik, förberedelser för certifiering ISO 10667

Utveckling metoder för uppföljning och effekt mätning, tex nyckeltal.
Analys kandidatupplevelse
Analys företagskultur
Analyser och råd inför digitalisering eller systemupphandlingar
Målgruppsanalyser för Employer branding.
Skräddarsydda utbildningar inom intervjumetodik, searchmetodik, digitala metoder, annonsering, upphandling.

 

 

I upphandlingsstöd stöttar vi företag och offentliga myndigheter i att hitta rätt leverantörer av tjänster och verktyg inom rekrytering. Vi bistår med sakkunnigexpertis för att optimera både kvalitet och pris. Vår ambition är att säkerställa att upphandlingar säkerställer kvalitet och inte enbart pris. Vi arbetar bland annat utifrån ISO standard 10667 i kravställning, och andra standarder för tex tillgänglighetskrav, eller EFPA krav på tester.

Rekryteringsleverantörer
Arbetspsykologiska tester
Employer Branding konsulter
Rekryteringssystem
Sökverktyg, crawelers och databaser
Annonsverktyg och annonskanaler

Vi har hjälpt till i både upphandlingar enligt LOU och Ramavtalsupphandlingar för privat sektor.

Våra experter analyserar potential och förutsättningar hos organisation och individer. Vi hjälper till att identifiera hur företaget kan optimera och utveckla arbetet med profilering, rekrytering och urval – dvs det vi kallar Rekryteringsdesign. Vi jobbar även med specifika områden tex för att anpassa rekrytering mot mångfald. Analyserna kan även vara fokuserade på specifika roller med arbetsanalyser eller framtagning av framgångsprofiler med tydlig koppling mot arbetsprestationer.

WeCompose har under 2018 och 2019 drivit ett innovationsprojekt som en av vinnarna av PTS innovationstävling 2017; projektet ”ett personlighetstest med design för alla”, med målsättningen att minska trösklarna för funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden.

Second opinion – personlighetsanalyser och färdighetstester

Riskbedömningar

Framgångsprofiler

Utvärdering precision rekryteringsprocess

Hög personalomsättning

 

Rekryteringsdesign nulägesanalys

Vi jobbar nära och tillsammans med företag, under kundens varumärke – i kundens lokaler. Det ger bästa kandidatupplevelse, allt värde som skapas i projekten stannar i företaget. Vi har möjlighet att agera personlig tränare och coach inom rekrytering när vi stöttar chefer i rekryteringar. Hos företaget hjälper vi till att skapa struktur, utveckla processer, mallar och stöd, implementera system, utbilda chefer och driva profileringsarbete.

Våra konsulter kommer med både expertis och verktyg – men jobbar helt under företagets varumärke. Det gör att vi kan även jobba med upphandling och projektledning av rekryteringsleverantörer i olika projekt.