Upphandlingsstöd

Expertkunskap i upphandling
Tester
Rekryteringsföretag
Rekryteringssystem
Annonskanaler
Profilering

Vi har stor vana av att upphandla och lämna anbud i både privat och offentlig sektor.
Vi har hjälpt koncerner och myndigheter att upphandla utifrån företagets kompetensbehov med fokus på kvalitet och effektivitet.
Det är oftast inte billigast att enbart upphandla på priskriterier. Det är enormt slöseri med resurser i offentlig sektor när upphandlingar enligt LOU inte får med rätt krav på kvalitet och leverans. Vårt stöd hjälper dig att få ut mer av dina leverantörer och undvika onödiga fallgropar.

Ibland går det att läsa om i medier om resultat av dåliga upphandlingar. Vi är övertygade om att det i de flesta fall beror på bristande kvalitetskrav i upphandlingen. WeCompose utgår från den struktur som ges i ISO10667 vid upphandling av olika typer av rekryteringstjänster.

WeCompose kan agera oberoende aktör i att testa och utvärdera olika system och verktyg. Vi har tidigare stöttat inför upphandlingar med utbildning, workshops, revision av förfrågningsunderlag, stöttning i anbudsgivning, utvärderingar.

Varför inte ta hjälp av experter som varit med och utvecklat internationella kvalitetskrav och standards inom rekrytering och urval, de som utvecklat tjänster och känner till hur rekryteringsföretag arbetar.

Vi kan stötta dig i att definiera:
Krav på företag
Krav på system, verktyg och tester
Krav på utförande konsulter
Krav på process
Krav på leverans och effektivitet
Krav på standards och granskning
Utvärderingskriterier