Rådgivning & Utbildning

Utbildning & Rådgivning
Insikter & Workshops

Vi samlar expertis för att hjälpa dig hitta vägar framåt för bättre rekrytering och profilering i företaget. Den bästa rådgivning och utbildning tycker vi ska utgå från aktuellt läge i företaget. Därför har vi utvecklat analysmetoder för att snabbt kartlägga nuläge och skräddarsy insatser och råd. Våra konsulter har  stor erfarenhet av att utveckla, leda och utbilda personal inom rekrytering; rekryteringskonsulter, anställande chefer, rekryteringsspecialister.

Utveckling rekryteringsprocesser.
Validering rekryteringsprocesser
Utveckling metoder för uppföljning och effekt mätning, tex nyckeltal.
Undersökning kandidatupplevelse.
Utveckling metodik för kompetensplanering, segmentering och workforce planning.
Utveckling av nya kanaler för rekrytering.
Målgruppsanalyser för Employer branding.
Skräddarsydda utbildningar inom intervjumetodik, searchmetodik, digitala metoder, annonsering, upphandling.