Varumärke Rekryteringsdesign

Rekryteringsdesign är ett registrerat varumärke som ägs av WeCompose AB

Varumärkesregistrering PRV nr 533891 fn. gilltigt t.o.m 2026-08-18.

Rekryteringsdesign avser tjänster för att analysera, utvärdera, designa och utveckla organisationers förmåga att attrahera och rekrytera personal. Rätten att använda varumärket ägs av WeCompose AB.

Licens för att använda varumärket Rekryteringsdesign
Rekryteringsföretag och organisationskonsulter kan ansöka om icke-exklusiv licens för användning av varumärket i marknadsföring och försäljning av sina tjänster. För att erhålla licens ska WeCompose godkänna ansökan och den sökande ska betala årlig licens avgift. Företag som inte har licens för användning av varumärket  gör sig skyldig till varumärkesintrång om företaget eller anställda använder begreppet Rekryteringsdesign i marknadsföring, PR eller försäljning av rekryteringstjänster eller bedömningstjänster eller rådgivning eller utbildning inom rekrytering, eller inom något av de områden som varumärket omfattar. Individer som utger sig för att vara kunnig i Rekryteringsdesign utan giltig varumärkeslicens gör varumärkesintrång. WeCompose förbehåller rätten att ta ut straffavgifter för varumärkesintrång.

Ansökan om licens ska innehålla beskrivning för den tjänst som företaget önskar använda varumärket för och beskrivning om hur varumärket kommer att användas i PR, försäljning, marknadsföring och leverans av tjänsten.

Varumärkes omfattning
Företagskonsultation avseende marknadsföring; företagsrådgivning avseende strategisk marknadsföring; företagsrådgivning relaterad till marknadsföringskonsultation avseende företagsledning; konsulttjänster avseende företagsmarknadsföring; tillhandahållande av marknadsföringsrådgivning inom området sociala medier; anskaffande av företagsinformation avseende företagsverksamhet; anskaffning av företagsinformation rörande bolagsstatus; datoriserad bearbetning av affärsinformation; insamling av affärsinformation; insamling av företagsstatistik; sammanställning av företagsdata; arbets- och arbetsplatsförmedling; arbetsanalyser för avgörande om arbetares skickligheter och andra arbetarkrav; assistans avseende rekrytering och placering av personal; chefsrekryteringstjänster; fackmässig rådgivning om personalledning; hr-tjänster för andra; informationstjänster relaterade till arbets- och kärriärmöjligheter; insamling av personalinformation; intervjutjänster för personalrekrytering; karriärrådgivningstjänster (andra än för utbildning och utbildningsråd); konsultation avseende företagsrekrytering; konsultation avseende personaladministration; konsultation avseende personalrekrytering; konsultation avseende val av personal; konsultation avseende val av ledning; konsultation rörande personaladministration; konsultation rörande personalrekrytering; konsultation rörande rekrytering; konsultationer avseende personaladministration; konsultationstjänster avseende anställning; konsultationstjänster avseende personalresurser; konsultationstjänster avseende personalrekrytering; konsulttjänster avseende personaladministration; peronalledningskonsultation; personalrekryteringsannonsering; personalrekryteringsbyråer; personalrekryteringstjänster; personalresurshantering; personaltjänster; personalurval [för andras räkning]; personlighetstest för rekryteringsändamål; personlighetstester för affärssändamål; professionella rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering; psykometrisk testning vid urval av personal; rådgivning avseende anställningar; rådgivning beträffande personalförvaltning; rådgivningstjänster i samband med personalrekrytering; rekrytering av personal; rekryterings- och placeringstjänster; upplåtande av information avseende rekrytering; utformningstjänster vid annonsering och marknadsföring; utvärdering av personalbehov.

WeCompose krav inför licensansökan 
1. Tjänsten ska utgå från vetenskaplig grund eller evidens som styrker design analysen.
2. Tjänsten ska utgår från WeCompose modell för Rekryteringsdesign. 
3. Kompetens hos den som utför tjänsten ska som lägst vara certifierad rekryterare enligt DNV-GL standard eller ha genomgått av WeCompose särskild utbildning i Rekryteringsdesign.:

Överklagande om rätten till varumärket ställs till Patent- och marknadsdomstolen.